BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Số: 211/TB-ĐHKT-NH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2012

THÔNG BÁO

Về việc góp ý đề cương luận văn thạc sĩ của học viên cao học - Chuyên ngành Ngân hàng

 

Căn cứ vào Thông báo số 90/TB-ĐHKT-SĐH của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM ngày 08/02/2012 về việc góp ý đề cương luận văn thạc sĩ của học viên cao học, khoa Ngân hàng thông báo đến các học viên cao học thuộc chuyên ngành Ngân hàng của Khóa 20 và Khóa 19 (chưa bảo vệ đề cương) như sau:

-         Học viên cao học thuộc chuyên ngành Ngân hàng có quyết định phân công giảng viên hướng dẫn (chưa bảo vệ) liên hệ với giảng viên hướng dẫn thảo luận và lựa chọn đề tài. Học viên chuẩn bị đề cương chi tiết (2 bản) và nộp trực tiếp tại Văn phòng khoa Ngân hàng trong thời gian từ 01/10/2012 đến 12/10/2012 (nộp trong giờ hành chính từ Thứ Hai đến Thứ Sáu).

-         Căn cứ vào số lượng đề cương chi tiết nhận được, khoa Ngân hàng sẽ tiến hành phân công nhóm giảng viên chuyên môn góp ý đề cương bao gồm 02 giảng viên, trong đó có 01 người là giảng viên hướng dẫn; hoặc theo sự phân công cụ thể của khoa. Nội dung góp ý tập trung vào đề tài đảm bảo đúng chuyên ngành, khung phân tích và tiến độ thực hiện, khuyến khích học viên sử dụng mô hình định lượng trong nghiên cứu.

-         Dự kiến từ 15/10/2012 đến 19/10/2012 khoa Ngân hàng sẽ thông báo đến học viên cụ thể về: thời gian, địa điểm, danh sách học viên báo cáo đề cương trên website của khoa Ngân hàng và lịch tuần của trường.

-         Sau khi đề cương đã được góp ý, học viên phải chỉnh sửa lại theo yêu cầu của nhóm giảng viên chuyên môn và nộp trực tiếp về khoa.

-         Yêu cầu học viên phải viết luận văn thạc sĩ theo đề cương đã được góp ý, không được thay đổi tên đề tài đã chọn.

Mọi thông tin chi tiết, học viên vui lòng xem trên website của khoa Ngân hàng: http://www.fob.ueh.edu.vn/

Hoặc liên hệ:

 • Văn phòng khoa Ngân hàng (B1.21A) - 279 Nguyễn Tri Phương - Q.10 - TP.HCM
 • Điện thoại: (08) 38.551.776 (Cô Lan Thảo)

 

Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc góp ý đề cương luận văn thạc sĩ, đề nghị học viên cao học thuộc chuyên ngành Ngân hàng nghiêm túc chấp hành.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:

- Học viên cao học K20 và K19 (chưa bảo vệ đề cương);

- GV hướng dẫn;

- Website: Khoa, VĐTSĐH;

- Lưu: VT, NH.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA NGÂN HÀNG

 

(Đã ký)

 

PGS. TS. Trần Huy Hoàng

 

Các tin khác :

 • Thông báo v/v góp ý đề cương luận văn thạc sĩ của học viên cao học - Chuyên ngành TC-NH (Ngân hàng) - Tháng 5/2015 (27-04-2015)
 • Thông báo góp ý đề cương luận văn thạc sĩ của học viên cao học – Chuyên ngành TC-NH (Ngân hàng) (25-03-2015)
 • Chương trình thực tập và danh sách GVHD thực tập tốt nghiệp khóa K.2011 TP.HCM 1 - Chuyên ngành Ngân hàng (10-02-2015)
 • Công văn v/v thi kiểm tra, đánh giá các học phần sau đại học từ tháng 8 năm 2014 (27-01-2015)
 • Thông báo về thời gian đi thực tập tại các ngân hàng đối với sinh viên K37 hệ ĐHCQ (26-12-2014)
 • Kế hoạch học tập nghiên cứu sinh năm 2014 - Đợt 2 (19-12-2014)
 • Thông tin tuyển dụng và thực tập (19-12-2014)
 • Chương trình thực tập và danh sách GVHD thực tập tốt nghiệp khóa 37 hệ ĐHCQ (18-12-2014)
 • Chương trình thực tập và danh sách phân công GVHD K15 hệ VB2 và K18 hệ LTĐHCQ (thực tập từ 08/12/2014 đến 08/03/2015) (09-12-2014)
 • Thông báo về việc nhận phần thưởng khuyến khích học tập trong "Ngày hội hướng nghiệp khoa Ngân hàng" lần thứ 11 năm 2014 do VCB Hồ Chí Minh tài trợ (24-11-2014)
 • ĐĂNG NHẬP

  LƯỢT TRUY CẬP

  Trực tuyến:5
  Lượt truy cập:200620