PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương gặp SV Khóa 35 hệ ĐHCQ lúc 16h00 ngày 13/01/2013 (Chủ nhật) tại Văn phòng khoa Ngân hàng (phòng B.119).

Các tin khác :

 • Thông báo gặp học viên cao học do TS. Phạm Tố Nga hướng dẫn - Ngày 22.8.2015 (14-08-2015)
 • Lịch giảng viên hướng dẫn gặp sinh viên thực tập khóa 37 hệ ĐHCQ (đợt 2), tháng 8/2015 (12-08-2015)
 • Thông báo gặp học viên cao học các khóa K23 và K24 (BD) do PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương hướng dẫn - Ngày 01.8.2015 (28-07-2015)
 • Lịch GVHD gặp SV khóa 16 Văn bằng 2 và khóa 18 Liên thông ĐHCQ, thực tập tháng 8/2015 (27-07-2015)
 • Thông báo gặp học viên cao học khóa K23 do TS. Trần Thị Mộng Tuyết hướng dẫn - Ngày 25.7.2015 (22-07-2015)
 • Thông báo gặp học viên cao học các khóa K23 và K24 (BD) do PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương hướng dẫn - Ngày 15.7.2015 (10-07-2015)
 • Thông báo gặp học viên cao học các khóa K23 và K24 (BD) do PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương hướng dẫn (15-06-2015)
 • Lịch người hướng dẫn khoa học gặp học viên cao học (06-05-2015)
 • Thông báo gặp sinh viên K37 ĐHCQ do ThS. Nguyễn Quốc Anh hướng dẫn (30-03-2015)
 • Thông báo gặp sinh viên do ThS. Nguyễn Quốc Anh hướng dẫn thực tập tốt nghiệp (11-03-2015)
 • ĐĂNG NHẬP

  LƯỢT TRUY CẬP

  Trực tuyến:4
  Lượt truy cập:228724